Poslovne veščine

V sodelovanju z zunanjimi partnerji, organiziramo tudi izobraževanja s področja poslovne informatike, ki potekajo pod vodstvom akreditiranih predavateljev in po želji vključujejo tudi opravljanje uradne certifikacije. Tečaji so namenjeni projektnim vodjem in ostalim vodstvenim kadrom, ki se ukvarjajo z upravljanjem storitev ter vodenjem projektov v IT ali posameznikom, ki se želijo pobliže spoznati s katero od aktualnih metodologij na tem področju in jo uporabiti v svoji organizaciji.

Vodenje IT projektov in upravljanje IT storitev je kompleksen proces, zato so nam pri tem lahko v pomoč uveljavljene metodologije in standardi, ki nas učijo na kaj biti pazljiv, kako upravljati s sredstvi itd. Obstaja več različnih metodologij, od najbolj preprostih, ki podajo samo grobe usmeritve, do zapletenih, ki od organizacije zahtevajo strogo spremljanje predpisanih navodil. Ker pa so projekti in organizacije med seboj zelo različne, metodologija, ki bi bila za vse primerna, preprosto ne obstaja.

Alternate Text

ITIL

Enega od možnih pristopov predstavlja uvedba učinkovitega upravljanja IT po metodologiji ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Gre za precej posodobljeno zbirko najboljših praks za celoten življenjski cikel IT storitev, ki sega od strategije, do umika storitev iz produkcijskega okolja. Tečaji s področja ITIL so namenjeni vsem, ki želijo spoznati terminologijo in osnovne koncepte metodologije ITIL, pridobiti poglobljeno znanje in razumevanje procesov o operativnem izvajanju storitev ter prenosu storitev v izvajanje.

Alternate Text

PRINCE2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) je procesna metoda za učinkovito vodenje projektov, ki je splošno priznana in se uporablja v zasebnem sektorju na mednarodni ravni. Ker omogoča manj prilagajanja, vključuje pa veliko dokumentacije in človeških virov, je prevelik zalogaj za manjše organizacije ali projekte. Izobraževanje obravnava seznanitev s projektnim vodenjem in metodologijo PRINCE2™, identificiranje razlike med projektom in procesi, maksimiziranje potenciala za učinkovito vodenje projektov ter celoten proces vodenja, od vzpostavitve do zaključka projekta.

Alternate Text

Projektno vodenje na osnovi PMI PMBOK

Na tečajih s področja projektnega vodenja se boste naučili kako se pravilno lotiti vodenja projektov, vključno z nekaterimi ključnimi procesi in področji znanja za uspešno izvajanje ter spoznali temeljne principe na osnovi priporočil in najboljših praks iz PMI PMBOK (Project Management Institute Project Management Body of Knowledge). Delavnice so namenjene vsem udeležencem v projektih, ki bi si želeli pridobiti ali utrditi znanja na področju projektnega vodenja.

Alternate Text

SCRUM

SCRUM je ena izmed najbolj priljubljenih agilnih metodologij, popularna v IT industriji, ki opredeljuje fleksibilno in celovito strategijo razvoja izdelkov. Je prilagodljiva, hitra in učinkovita metodologija, ki izbiro o podrobnostih vodenja prepušča razvojni ekipi. Ključno načelo SCRUM je prepoznati dejstvo, da se lahko naročniki med projektom premislijo o tem, kaj hočejo in potrebujejo, zato se osredotoča na sposobnost hitrega odziva ekipe in izpolnjevanje novih zahtev. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo postati Scrum Master ali nadgraditi znanje na tem področju.

Če vas zanima, kako lahko tudi v vašem timu postanete uspešni vodje in nosilci projektov, nas obiščite na katerem od tečajev oz. nam pišite in organizirali vam bomo prilaogjeno izobraževanje le za vašo ekipo.